Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

igpclementinesebre.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, igpclementinesebre.com, (en endavant, lloc web) l’ostenta: IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE, proveïda de NIF: Q4300157G i inscrita en: Registre mercantil de Tortosa amb les següents dades registrals: Tom: —, Foli: —, Fulla: —, el representant és: IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE, i dades del qual són:

Direcció: CARRETERA RAVAL DE CRIST, S / N – Roquetes (Tarragona) Telèfon de contacte: 977.108.625 E-mail de contacte: info@igpclementinesebre.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés a la Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre.

l’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE i l’Usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web d’IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE no es dirigeix ​​a menors d’edat. IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent , IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

  • El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Consulti la política de privacitat.

Política de cookies

Consulti la política de cookies

V. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web d’IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE, ni sobre els Continguts i / o Serveis d’ell mateix.
  • A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi l’anomentat hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa d’IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i IGP CLEMENTINES TERRES DE L’EBRE es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 25 febrer 2021