La IGP Clementines Terres de l’Ebre

Què és la IGP

La Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l’Ebre és un símbol de qualitat i confiança per al consumidor que té com a finalitat protegir i promocionar un producte que reuneix unes característiques diferencials, com són un període de maduresa del fruit molt prolongat en el temps, gran qualitat gustativa i un color extern taronja molt accentuat i intens.

Es comercialitzen les categories extra i primera envasades en caixes o safates. Les varietats de clementines que poden dur aquesta IGP són: clementina fina, clementina hernandina i clemenules.

El Consell Regulador

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) compleixen els requisits establerts en el reglament i en el plec de condicions.

El Consell Regulador de la IGP Clementines de les Terres de l’Ebre està compost d’un president, una secretària i vuit vocals.

L’objectiu és comercialitzar el màxim de fruita amb la denominació IGP Clementines Terres de l’Ebre, en un principi adreçat al mercat català, poder arribar a moltes llars que desconeixen que a Catalunya es cultiven cítrics i, evidentment, posar en valor una tendència cada vegada més en auge: el consum de productes km 0. Cal tenir present que els productes de proximitat en l’alimentació cada vegada són més apreciats pel consumidor final.