Zona de producció i cultiu

Zona de producció i cultiu

La zona de producció és constituïda pels termes municipals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Les condicions edafoclimàtiques específiques d’aquesta zona confereixen a les clementines un sabor i aroma diferencials.

Les varietats que s’hi cultiven són: clementina fina, clementina hernandina i clemenules.

Requisits

El cultiu, elaboració, envasament, presentació i comercialització ha de reunir tot els requisits que exigeix el plec de condicions que consta a la inscripció d’aquest producte en el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. Aquestes clementines només s’envasaran i sortiran al mercat amb la garantia del seu origen avalada amb l’etiqueta numerada que garanteix que han superat tots els controls d’un llarg procés.

La varietat més estesa, dins de la IGP, és la de clementines de nules. Actualment, hi ha 21 pagesos entre el Baix Ebre i Montsià, amb una superfície de cultiu al voltant de 300 hectàrees i una producció potencial de més de 10 milions de kg; es preveu ampliar aquestes magnituds en els pròxims anys.