Serveis IGP Clementines de les Terres de l’Ebre

Certificació

La IGP Clementines de les Terres de l’Ebre ofereix serveis d’assessorament i certificació a les empreses comercialitzadores i als productors a fi de complir amb les condicions establertes al Reglament i fer-les complir.

També ha de garantir que les activitats relacionades amb la concessió de la certificació es fa d’acord amb la política de qualitat i a través de l’empresa certificadora.

El cultiu, elaboració, envasament, presentació i comercialització ha de reunir tots els requisits que exigeix el plec de condicions que consta a la inscripció d’aquest producte en el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. Aquestes clementines només s’envasaran i sortiran al mercat amb la garantia del seu origen avalada amb l’etiqueta numerada que garanteix que han superat tots els controls d’un llarg procés.

Promoció

Una de les finalitats de la IGP Clementines de les Terres de l’Ebre és promocionar la venda de les clementines de les Terres de l’Ebre a través de la compravenda en línia, mitjançant les xarxes socials, la pàgina web, així com les fires i jornades gastronòmiques.

Promocionar aquest producte que reuneix unes característiques diferencials com són un període de maduresa del fruit molt prolongat en el temps, gran qualitat gustativa i un color extern taronja molt accentuat i intens és una altra de les finalitats de promoció.

A través d’aquesta promoció es comercialitza el màxim de fruita amb la denominació de la IGP Clementines Terres de l’Ebre i, en un principi, està adreçat al mercat català, però l’objectiu també és arribar a moltes llars que desconeixen que a Catalunya es cultiven cítrics i, no cal dir-ho, posar en valor una tendència cada vegada més valorada amb el consum de productes km zero, tenint present que els productes de proximitat en l’alimentació cada vegada són més apreciats pel consumidor final.

L’objectiu és comercialitzar el màxim de fruita amb la denominació de la IGP Clementines Terres de l’Ebre, en un principi adreçat al mercat català, poder arribar a moltes llars que desconeixen que a Catalunya es cultiven cítrics i, a més a més, posar en valor una tendència cada vegada més valorada com és el consum de productes km 0. Cal tenir present que els productes de proximitat en l’alimentació cada vegada són més valorats pel consumidor final.

Si voleu més informació sobre la IGP Clementines de les Terres de l’Ebre, contacteu amb nosaltres